17 грудня 2016 року в приміщенні церкви Дім Євангелія за участю Юрія Кириловича Сіпко.

 служіння. 

частина 2. 

частина 3.